pit2024

Łozówka
(Acrocephalus palustris)

rodzina: pokrzewkowate

12-13 cm Bardzo podobna do trzcinniczka, ale bardziej oliwkowobrązowa z wierzchu, z bardziej zaokrągloną głową i dłuższym skrzydłem. Jest znakomitym śpiewakiem. Śpiewa długie, bardzo urozmaicone piosenki, w które wplata liczne naśladownictwa innych gatunków.

Rodzina

pokrzewkowate

Opis

12-13 cm Bardzo podobna do trzcinniczka, ale bardziej oliwkowobrązowa z wierzchu, z bardziej zaokrągloną głową i dłuższym skrzydłem. Jest znakomitym śpiewakiem. Śpiewa długie, bardzo urozmaicone piosenki, w które wplata liczne naśladownictwa innych gatunków.

Rozmieszczenie

Cały niżowy obszar kraju oraz podnóża gór do wysokości ok. 700 m n.p.m.

Występowanie

Bujne zarośla z pokrzywami i nawłocią, łozowiska w dolinach rzecznych i w pobliżu wody, brzegi lasów i ogrodów, a także pola rzepaków

Siedliska

Łąki, brzegi rzek i wyspy w nurcie, parki i ogrody, pola uprawne

Liczebność

Średnio liczny ptak lęgowy

Gniazdo

W wysokiej, gęstej roślinności zielnej, wydłużona czarka z liści i łodyg suchych traw, wyścielone włosiem i puchem roślinnym

Lęg

3–5 jasno zielonkawych lub niebieskawych, nakrapianych jaj. Wysiadywanie 12–14 dni. Młode opuszczają gniazdo po 10–11 dniach

Pokarm

Owady i pająki, także ślimaki

Wędrówki

Wędrowna. Przylot: V, odlot: VIII-IX

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Łatwy do zlokalizowania po śpiewie, ale niechętnie pokazuje się na widoku
mapa wystepowania
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites