Świstunka iberyjska
(Phylloscopus ibericus)

rodzina: pokrzewkowate

11-12 cm Bardzo podobna do pierwiosnka, od którego różni się przede wszystkim odmiennym śpiewem, który oprócz typowej frazy pierwiosnka zawiera miękkie gwizdy.. Do niedawna była traktowana jako podgatunek pierwiosnka, ale różni się od niego odmiennym śpiewem.

Rodzina

pokrzewkowate

Opis

11-12 cm Bardzo podobna do pierwiosnka, od którego różni się przede wszystkim odmiennym śpiewem, który oprócz typowej frazy pierwiosnka zawiera miękkie gwizdy.. Do niedawna była traktowana jako podgatunek pierwiosnka, ale różni się od niego odmiennym śpiewem.

Rozmieszczenie

Gatunek iberyjski, bardzo rzadko zalatujący do północnej części Europy i naszego kraju

Występowanie

Otwarte lasy, głównie dębowe z zakrzaczeniami, na terenach podgórskich, ale także w dolinach rzecznych

Siedliska

grądy

Liczebność

Stwierdzony w kraju tylko raz

Gniazdo

Naziemne, kuliste z bocznym wejściem z traw, liści, mchu i włókien roślinnych

Lęg

4-5 jaj

Pokarm

Owady, ich larwy i jaja, inne bezkręgowce

Wędrówki

Wędrowna. Krajowe stwierdzenie w VI

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Trudna do odróżnienia od pierwiosnka
mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites