Bielaczek
(Mergus albellus)

rodzina: kaczkowate

Długość ciała: 38-44 cm

Najmniejszy z traczy o krępej sylwetce, wielkości cyranki. Samiec w szacie godowej biały z czarną plamą wokół oczu i liniami na bokach piersi oraz czarnym grzbietem. Skrzydła ciemne z białymi na polami na pokrywach. Samica szarobrunatna z brązowym wierzchem głowy i białymi policzkami. Dziób krótki, szary.

Bielaczek jest ozdobą naszych wód w okresie zimowym, gdy przylatują do nas ptaki z północy.


rodzina

kaczkowate

opis

Długość ciała: 38-44 cm

Najmniejszy z traczy o krępej sylwetce, wielkości cyranki. Samiec w szacie godowej biały z czarną plamą wokół oczu i liniami na bokach piersi oraz czarnym grzbietem. Skrzydła ciemne z białymi na polami na pokrywach. Samica szarobrunatna z brązowym wierzchem głowy i białymi policzkami. Dziób krótki, szary.

Bielaczek jest ozdobą naszych wód w okresie zimowym, gdy przylatują do nas ptaki z północy.

miejsca

Spotykany w całym kraju

siedlisko

Wody różnego typu: jeziora, stawy hodowlane, duże rzeki oraz wody przybrzeżne Bałtyku i przymorskie Zalewy: Szczeciński i Wi�lany

liczebność

Ptak przelotny i zimujący. Zwykle nieliczny, ale na nadmorskich zalewach może tworzyć wielotysięczne koncentracje

gniazdo

W dziupli po dzięciole czarnym lub w skrzynce lęgowej znajduj¹cej się w pobliżu wody

lęg

7�9 kremowych jaj. Wysiadywanie 26�28 dni. Samica wodzi samotnie młode do uzyskania lotno�ci w wieku ok. 6 tygodni

pokarm

Małe ryby i owady wodne

wędrówki

Wędrowny. Przylot: X�XII, odlot: III�IV. Regularnie i miejscami licznie zimuje

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej; głównym zagrożeniem s¹ sieci rybackie, w których topi¹ się ptaki
mapa wystepowania
min
min
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites