Dzierlatka
(Galerida cristata)

rodzina: skowronkowate

17-19 cm Skromnie ubarwiony skowronek o krępej sylwetce z krótkim ogonem, wyróżniający się zaostrzonym czubkiem. Ubarwienie szare z ciemnym, obfitym plamkowaniem na wierzchu ciała i kreskowaną piersią. Dzierlatka była dawniej pospolita, zwłaszcza w niektórych miastach, ale ostatnio stała się rzadka na wielu obszarach kraju.

Rodzina

skowronkowate

Opis

17-19 cm Skromnie ubarwiony skowronek o krępej sylwetce z krótkim ogonem, wyróżniający się zaostrzonym czubkiem. Ubarwienie szare z ciemnym, obfitym plamkowaniem na wierzchu ciała i kreskowaną piersią. Dzierlatka była dawniej pospolita, zwłaszcza w niektórych miastach, ale ostatnio stała się rzadka na wielu obszarach kraju.

Rozmieszczenie

Gniazduje w całym kraju lecz rozmieszczenie nierównomierne i z wielu obszarach znika

Występowanie

Otwarte, suche tereny ze skąpą roślinnością, często na obrzeżach miast i wsi, takie jak ugory, tereny przemysłowe, place budowy itp.

Siedliska

pola uprawne, tereny ruderalne

Liczebność

Nieliczny ptak lęgowy, spadający liczebnie i zanikający na znacznych obszarach kraju, populacja szacowana z grubsza na 4000-8000 par

Gniazdo

Na otwartym terenie ale pod okrywą niskiego krzewu lub kępy traw. Gniazdo to płytkie zagłębienie wysłane trawami

Lęg

3-5 szarawych, rdzawo nakrapianych jaj. Wysiadywanie 11-13 dni. Młode uzyskują lotność w wieku 15-16 dni

Pokarm

Nasiona, liście, a także bezkręgowce, zwłaszcza chrząszcze

Wędrówki

Osiadła, część ptaków koczuje

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, zagrożony przez likwidacje i zagospodarowywanie terenów ruderalnych w osiedlach ludzkich

Wskazówki obserwacyjne

Łatwa do rozpoznania i obserwowania dzięki małej płochliwości. Najłatwiej wykrywalna zimą, a skryta w okresie lęgowym
mapa wystepowania
min
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites