Ibis kasztanowaty
(Plegadis falcinellus)

rodzina: ibisowate

Rodzina ibisowate Opis Długość ciała: 55–65 cmWielkością i posturą zbliżony do kulika wielkiego. Ubarwienie brunatnoczarne z zielonym i purpurowym połyskiem. Młode brunatne bez połysku. Dziób grubszy i mniej zagięty niż u kulika.

Rodzina

ibisowate

Opis

Długość ciała: 55–65 cm
Wielkością i posturą zbliżony do kulika wielkiego. Ubarwienie brunatnoczarne z zielonym i purpurowym połyskiem. Młode brunatne bez połysku. Dziób grubszy i mniej zagięty niż u kulika.

Rozmieszczenie

Gatunek południowy, rzadko zalatujący na teren całego kraju

Występowanie

Występuje nad płytkimi zbiornikami i terenami zalewowymi oraz na bagnach, w deltach rzek i na lagunach nadmorskich

Siedliska

jeziora, mokradła i bagna, starorzecza, stawy hodowlane

Liczebność

Stwierdzony ok. 48 razy, zwykle zalatuje pojedynczo, rzadziej po kilka osobników

Gniazdo

Gniazduje kolonijnie, chętnie w towarzystwie czapli, gniazdo z gałązek i trzciny buduje na drzewie lub w trzcinowisku

Lęg

3–6 zielononiebieskich jaj. Wysiadywanie ok. 21 dni. Młode osiągają samodzielność po ok. 28 dniach

Pokarm

Urozmaicony pokarm zwierzęcy złożony głównie z owadów i ich larw, mięczaków, skorupiaków

Wędrówki

Wędrowny. Notowany od IV do X

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej

Wskazówki obserwacyjne

Łatwy do rozpoznania
mapa wystepowania
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites