[10] Ścieżka przyrodnicza: Kózki

Ścieżka przyrodnicza „Kózki”

przebieg

północne krańce gminy Sarnaki w miejscowości Kózki

gospodarz

Dyrekcja parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” w Janowie Podlaskim; e-mail: kumak@podlaskiprzelombugu.pl

opis

Na terenie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" wyznaczonych zostało pięć ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. 
Jedna ze ścieżek ma charakter typowo ornitologiczny, niemniej na szlaku każdej z nich, spotkać można wiele interesujących ptaków.

Ścieżka leży w obrębie rezerwatu ornitologicznego "Kózki", na północnym krańcu gminy Sarnaki w miejscowości Kózki. Celem istnienia tego rezerwatu jest ochrona środowiska bytowania oraz licznych stanowisk lęgowych rzadkich w skali kraju i Europy gatunków ptaków.
Spośród gniazdujących tu gatunków dwa posiadają szczególnie wysoką rangę faunistyczną. Są nimi: rybitwa białoczelna i sieweczka obrożna (wymienione w "Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt"). Ponadto występują tu ptaki typowe dla doliny Bugu tj: czajka, rybitwa białoczelna i zwyczajna, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy. Wszystkie one budują swe gniazda bezpośrednio w piasku, a ich głównymi wrogami są myszołów i błotniaki.
Wczesną wiosną możemy tu obserwować przelatujące i wypoczywające stada ptaków a wśród nich: gęś gęgawę, zbożową i małą, liczne kaczki takie jak: gągoł i rożeniec świstun.
Na obrzeżach zarastającego starorzecza gniazdują: łabędź niemy, kaczka krzyżówka, łyska derkacz, które budują gniazda na kępach zarośli lub na małych wydmach.
Fragment starorzecza porośnięty olszynami obfituje w dzięcioły: dużego, średniego i zielonego, krętogłowy i kowaliki.
W ostatnim czasie w Kózkach gniazdowała notowana na terenie Parku para kulona. Gatunek ten, obecnie skrajnie zagrożony wyginięciem, niegdyś bytował wśród piaszczystych wydm pozbawionych roślinności zielnej i porośniętych kolumniastymi jałowcami. Jeszcze kilkanaście lat temu były to dominujące elementy krajobrazu rezerwatu "Kózki".

źródło informacji:
"Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Janów Podlaski, Janów Podlaski 2000 r.,
wyd. Dyrekcja Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu"
przy współpracy z Nadleśnictwem Biała Podlaska.

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : ścieżki edukacyjne → ścieżki →
  1. [9] Ścieżka przyrodnicza
  2. [10] Ścieżka przyrodnicza: Kózki
  3. [11] Ścieżka przyrodnicza: Bużny Most
  4. [12] Ścieżki Roztoczańskiego Parku Narodowego
  5. [13] Ścieżki Poleskiego Parku Narodowego
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites