Kania czarna
(Milvus migrans)

rodzina: jastrzębiowate

Długość ciała: 55-60 cm

Wielkości myszołowa, ale o smuklejszej sylwetce z dłuższymi skrzydłami. Podobna do kani rudej, ale nieco mniejsza, ciemniejsza, z płytko wciętym ogonem. Ubarwienie brunatne z bardziej szarą, drobno kreskowaną głową i rozjaśnieniami na pokrywach naskrzydłowych, które w locie tworzą jasne pasy na wierzchu skrzydeł. Od spodu skrzydeł szare, słabo skontrastowane pola na częściach dłoniowych skrzydeł. Ogon brunatny, drobno prążkowany.

Lata zwinnie manewrując skrzydłami i ogonem..


rodzina

jastrzębiowate

opis

Długość ciała: 55-60 cm

Wielkości myszołowa, ale o smuklejszej sylwetce z dłuższymi skrzydłami. Podobna do kani rudej, ale nieco mniejsza, ciemniejsza, z płytko wciętym ogonem. Ubarwienie brunatne z bardziej szarą, drobno kreskowaną głową i rozjaśnieniami na pokrywach naskrzydłowych, które w locie tworzą jasne pasy na wierzchu skrzydeł. Od spodu skrzydeł szare, słabo skontrastowane pola na częściach dłoniowych skrzydeł. Ogon brunatny, drobno prążkowany.

Lata zwinnie manewrując skrzydłami i ogonem..

miejsca

Głównie zachodnia i północna część kraju, najliczniej na Mazurach, Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku; a na pozostałym obszarze tylko na rozproszonych stanowiskach

siedlisko

Brzegi lasów liściastych i mieszanych w pobliżu terenów otwartych i zbiorników wodnych oraz w dolinach rzecznych

liczebność

Bardzo nieliczny ptak lęgowy, ostatnio na wielu obszarach notuje się spadek liczebności

gniazdo

W rozwidleniu bocznych konarów w koronie drzewa liściastego, rzadziej iglastego. Zbudowane z gałęzi, wyścielone trawami oraz różnymi odpadkami (szmatki, kawałki papieru, sierść)

lęg

2-3 żółtawe, rdzawo i brunatno plamkowane jaja. Wysiadywanie 28-31 dni. Młode uzyskują lotność po ok. 6 tygodniach

pokarm

Różnorodny pokarm zwierzęcy zdobywany w terenie otwartym i nad wodami, m.in. ryby, gryzonie, drobne ptaki, także padlina

wędrówki

Wędrowna. Przylot: IV-V, odlot: VIII-IX

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako bliski zagrożenia, oraz w Dyrektywie ptasiej; zagrożony przez utratę siedlisk poprzez wyrąb starych drzew w pobliżu wód, likwidację zabagnień i zadrzewień oraz intensyfikację rolnictwa
mapa wystepowania
min
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites