Kropiatka
(Porzana porzana)

rodzina: chruściele

21-25 cm Nasza największa kureczka, masywniejsza od pozostałych gatunków. Wierzch brązowy, czarno plamkowany, spód popielaty biało nakrapiany i brunatno pręgowany na bokach ciała. Ptaki często chodzą z zadartym ogonem ukazując płowożółte podogonie. Dziób dwubarwny, żółty z czerwoną nasadą. Wiosną odzywa się donośnym, rytmicznie powtarzanym pogwizdywaniem.

Rodzina

chruściele

Opis

21-25 cm Nasza największa kureczka, masywniejsza od pozostałych gatunków. Wierzch brązowy, czarno plamkowany, spód popielaty biało nakrapiany i brunatno pręgowany na bokach ciała. Ptaki często chodzą z zadartym ogonem ukazując płowożółte podogonie. Dziób dwubarwny, żółty z czerwoną nasadą. Wiosną odzywa się donośnym, rytmicznie powtarzanym pogwizdywaniem.

Rozmieszczenie

Występuje na niżu całego kraju ale bardzo nierównomiernie, koncentruje się zwłaszcza w dolinach dużych i średnich rzek (Biebrza, Narew, dolna Odra, ujściowy odcinek Warty, Ner, Barycz) oraz na niektórych jeziorach

Występowanie

Najliczniej zasiedla bagienne, zalewowe doliny rzeczne oraz turzycowiska i szuwary na płytkich zbiornikach wodnych

Siedliska

mokradła i bagna, jeziora, stawy hodowlane

Liczebność

Nieliczny ptak lęgowy, populacja jest szacowana na 2500-3500 par

Gniazdo

Ukryte w gęstych szuwarach, uwite w kształcie płytkiej czarki z liści i łodyg roślin wodnych, często pod okapem roślinności

Lęg

10-12 beżowych, brązowo i szaro nakrapianych jaj. Wysiadywanie 23-24 dni, ale młode klują się niejednocześnie.

Pokarm

Zwierzęcy i roślinny zbierany nad wodą

Wędrówki

Wędrowna. Przylot w IV-V, odlot w VIII-X

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony głównie z powodu osuszania terenów podmokłych

Wskazówki obserwacyjne

Skryty tryb życia powoduje, że rzadko daje się obserwować a częściej jest wykrywalna po głosie godowym
mapa wystepowania
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites