pit2024

Perkoz rogaty
(Podiceps auritus)

rodzina: perkozy

30-36 cm Średniej wielkości perkoz o krępej sylwetce z płaskim wierzchem głowy. Ubarwienie godowe podobne do zausznika ale szyja rdzawobrązowa, a obfite pęki piór na bokach wierzchu głowy pomarańczowe. Dziób czarny, prosty. W szacie spoczynkowej biało-czarny, a cechą odróżniającą go od zausznika jest czarna czapeczka ostro odgraniczona od białych policzków.

Rodzina

perkozy

Opis

30-36 cm Średniej wielkości perkoz o krępej sylwetce z płaskim wierzchem głowy. Ubarwienie godowe podobne do zausznika ale szyja rdzawobrązowa, a obfite pęki piór na bokach wierzchu głowy pomarańczowe. Dziób czarny, prosty. W szacie spoczynkowej biało-czarny, a cechą odróżniającą go od zausznika jest czarna czapeczka ostro odgraniczona od białych policzków.

Rozmieszczenie

Gatunek północny. W Polsce stwierdzono tylko kilka przypadków lęgów pojedynczych par na Podlasiu

Występowanie

Wybrzeża morskie i płytkie zbiorniki wodne: naturalne jeziora, stawy rybne, zbiorniki zaporowe, a także rzeki

Siedliska

jeziora, mokradła i bagna, starorzecza, stawy hodowlane, wybrzeża morskie

Liczebność

Bardzo nielicznie przelotny, zwykle pojedynczo lub w małych grupkach, znacznie częstszy na wybrzeżu niż w głębi lądu

Gniazdo

Gniazdo to płaska platforma z butwiejącej roślinności wodnej na skraju szuwarów

Lęg

4–5 białawych jaj zmieniających stopniowo barwę do brązowawej. Wysiadywanie 22–24 dni. Pisklęta opuszczają gniazdo zaraz po wykluciu i rodzice wożą je na grzbietach. Młode uzyskują samodzielność w wieku ok. 6-7 tygodni

Pokarm

Głównie różne wodne bezkręgowce i ich larwy oraz małe rybki

Wędrówki

Wędrowny. Liczniejszy na przelotach jesiennych w X-XI, znacznie rzadszy w IV-V. Zimuje nielicznie na wodach przybrzeżnych Bałtyku i sporadycznie w głębi lądu

Status ochronny i zagrożenia

Ptak chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony wymarciem w kraju ze względu na występowanie na skraju zasięgu gatunku

Wskazówki obserwacyjne

Trudny do rozpoznania w szacie spoczynkowej, gdy przypomina znacznie pospolitszego zausznika
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites