Pleszka
(Phoenicurus phoenicurus)

rodzina: drozdowate

Długość ciała: 14-15 cm. Pleszka jest podobna do kopciuszka, lecz pierś i brzuch rdzawe, boki głowy i gardło czarne, a na czole biała plama. Samica bardziej płowopomarańczowa od spodu niż samica kopciuszka. Podobnie jak on chętnie przebywa w pobliżu osad ludzkich, lecz preferuje zieleń miejską i wiejską a unika budynków. Nigdzie nie jest ptakiem licznym i mimo iż jest barwna nie rzuca się w oczy.

rodzina

drozdowate

opis

Długość ciała: 14-15 cm. Pleszka jest podobna do kopciuszka, lecz pierś i brzuch rdzawe, boki głowy i gardło czarne, a na czole biała plama. Samica bardziej płowopomarańczowa od spodu niż samica kopciuszka. Podobnie jak on chętnie przebywa w pobliżu osad ludzkich, lecz preferuje zieleń miejską i wiejską a unika budynków. Nigdzie nie jest ptakiem licznym i mimo iż jest barwna nie rzuca się w oczy.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju

siedlisko

Parki, sady, ogrody, obrzeża lasów liściastych i mieszanych, także prześwietlone sośniny

liczebność

Nieliczny ptak lęgowy

gniazdo

W obszernej dziupli lub w skrzynce lęgowej, uwite z liści, mchu, wyścielone piórkami

lęg

6-7 niebieskich jaj. Wysiadywanie: 13-14 dni. Młode opuszczają gniazdo po 14-16 dniach

pokarm

Owady, jesienią także jagody

wędrówki

Wędrowny. Przylot: IV, odlot: IX-X

ochrona

Gatunek chroniony
mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites