Potrzos
(Emberiza schoeniclus)

rodzina: trznadlowate

Długość ciała: 15-17 cm. Ptaki wielkości wróbla, choć smuklejszy. Samiec w szacie godowej wyróżnia się czarną głową z białym wąsem, oddzieloną białą obrożą od brązowego wierzchu ciała z brunatnymi smugami i rdzawymi skrajami lotek. Samica brązowo-szara z czarnym wąsem, jasną brwią i brązowymi policzkami. Potrzos należy do nielicznej grupy ptaków śpiewających związanych z trzcinowiskami i zaroślami występującymi na terenach podmokłych.

rodzina

trznadlowate

opis

Długość ciała: 15-17 cm. Ptaki wielkości wróbla, choć smuklejszy. Samiec w szacie godowej wyróżnia się czarną głową z białym wąsem, oddzieloną białą obrożą od brązowego wierzchu ciała z brunatnymi smugami i rdzawymi skrajami lotek. Samica brązowo-szara z czarnym wąsem, jasną brwią i brązowymi policzkami. Potrzos należy do nielicznej grupy ptaków śpiewających związanych z trzcinowiskami i zaroślami występującymi na terenach podmokłych.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju

siedlisko

Obrzeża jezior i stawów, szuwary na styku z łąkami, zarastające rowy, zakrzewienia na podmokłych łąkach i mokradłach, turzycowiska

liczebność

Liczny ptak lęgowy

gniazdo

W kępie roślinności trawiastej lub pod krzakiem w miejscu wilgotnym, uwite z liści traw i cienkich łodyg, wysłane włosiem

lęg

5-6 szarych jaj z brązowymi plamkami i żyłkami. Wysiadywanie: 12-14 dni. Młode opuszczają gniazdo po 11-13 dniach

pokarm

Nasiona i innych materiał roślinny, w okresie lęgowym różne bezkręgowce

wędrówki

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: IX-XI; część ptaków zimuje

ochrona

Gatunek chroniony
mapa wystepowania
min
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites