Zaganiacz szczebiotliwy
(Hippolais polyglotta)

rodzina: pokrzewkowate

Rodzina pokrzewkowate Opis Długość ciała: 12–13 cmWielkości naszego zaganiacza i bardzo do niego podobny. Różni się drobnymi detalami, np. mniejszym wystawaniem lotek trzeciorzędowych poza lotki pierwszorzędowe, jednolitym ubarwienia skrzydła bez jasnej wstawki. Wierzch ciała oliwkowobrązowawy, spód jasnożołtawy. Najlepszą cecha rozpoznawczą jest odmienny śpiew, szybszy, bez wielokrotnie powtarzanych dźwięków, bardziej przypominający pokrzewki niż naszego zaganiacza.

Rodzina

pokrzewkowate

Opis

Długość ciała: 12–13 cm
Wielkości naszego zaganiacza i bardzo do niego podobny. Różni się drobnymi detalami, np. mniejszym wystawaniem lotek trzeciorzędowych poza lotki pierwszorzędowe, jednolitym ubarwienia skrzydła bez jasnej wstawki. Wierzch ciała oliwkowobrązowawy, spód jasnożołtawy. Najlepszą cecha rozpoznawczą jest odmienny śpiew, szybszy, bez wielokrotnie powtarzanych dźwięków, bardziej przypominający pokrzewki niż naszego zaganiacza.

Rozmieszczenie

Gatunek południowy, bardzo rzadko zalatujący do naszego kraju

Występowanie

Zamieszkuje lasy liściaste, zadrzewienia i zakrzaczenia z pojedynczymi drzewami w dolinach rzecznych i wzdłuż dróg, także parki

Siedliska

Grądy, łęgi, zadrzewienia, parki i ogrody

Liczebność

Stwierdzony 6 razy

Gniazdo

Głęboka czarka z łodyg i liści, przetkanych puchem roślinnym i pajęczymi nićmi, w rozwidleniu gałęzi, nisko na drzewie lub krzewie

Lęg

4–5 różowych, czarno nakrapianych jaj. Wysiadywanie 12–13 dni. Młode opuszczają gniazdo po 11–13 dniach

Pokarm

Owady i ich larwy

Wędrówki

Wędrowny. Notowany w V–VI

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Trudny do odróżnienia od naszego zaganiacza, najlepiej rozpoznawalny po śpiewie
mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites