pit2024

Zaroślówka
(Acrocephalus dumetorum)

rodzina: pokrzewkowate

12-13 cm Bardzo podobna do łozówki, różniąca się od niej drobnymi detalami, np. ma krótsze skrzydło, jest bardziej szarobeżowa z wierzchu, z krótszą brwi sięgająca tylko do wysokości oka. Najlepszą cechą rozpoznawczą jest śpiew, który jest znacznie wolniejszy niż u łozówki, składa się z urozmaiconych, kilkakrotnie powtarzanych w wolnym tempie fraz, a także licznych naśladownictw głosów innych ptaków. Najczęściej śpiewa nocą. Zaroślówka poszerza swój zasięg na południe i jest coraz częściej stwierdzana w naszym kraju, choć dotychczas nie potwierdzono jej lęgów.

Rodzina

pokrzewkowate

Opis

12-13 cm Bardzo podobna do łozówki, różniąca się od niej drobnymi detalami, np. ma krótsze skrzydło, jest bardziej szarobeżowa z wierzchu, z krótszą brwi sięgająca tylko do wysokości oka. Najlepszą cechą rozpoznawczą jest śpiew, który jest znacznie wolniejszy niż u łozówki, składa się z urozmaiconych, kilkakrotnie powtarzanych w wolnym tempie fraz, a także licznych naśladownictw głosów innych ptaków. Najczęściej śpiewa nocą. Zaroślówka poszerza swój zasięg na południe i jest coraz częściej stwierdzana w naszym kraju, choć dotychczas nie potwierdzono jej lęgów.

Rozmieszczenie

Gatunek północny, w naszym kraju stwierdzany głównie w północno-wschodniej części

Występowanie

Różnego typu zadrzewienia i skraje lasów, bagien i jezior, dzikie ogrody

Siedliska

zadrzewienia, łąki, olsy, parki i ogrody

Liczebność

Stwierdzona ok. 70 razy

Gniazdo

Nisko nad ziemią w gęstej roślinności zielnej lub pod krzakiem, zwarta czarka z liści i łodyg, wyścielona trawkami i włosiem

Lęg

3–6 jasno zielonkawych, szarawych, kremowych jaj delikatnie nakrapianych. Wysiadywanie 12–14 dni. Młode opuszczają gniazdo po 11–13 dniach

Pokarm

Owady, pająki, ślimaki

Wędrówki

Wędrowna. Notowana niemal wyłącznie wiosną od końca V do początku VII

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Trudna do zaobserwowania z powodu skrytego trybu życia, łatwa do zlokalizowania po śpiewie
mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites