pit2024

Zniczek
(Regulus ignicapilla)

rodzina: pokrzewkowate

9-9,5 cm Wielkości mysikrólika, ale z bardziej skontrastowanym rysunkiem na głowie, złożonym z pomarańczowego paska ciemieniowego i szerokich, białych brwi podkreślonych czarnymi paskami ocznymi. Na bokach szyi ochrowożółte plamy. Oprócz ubarwienia różni się od mysikrólika śpiewem, który jest przyspieszającą zwrotką złożoną z powtarzanego „sisisisisisisi”.

Rodzina

pokrzewkowate

Opis

9-9,5 cm Wielkości mysikrólika, ale z bardziej skontrastowanym rysunkiem na głowie, złożonym z pomarańczowego paska ciemieniowego i szerokich, białych brwi podkreślonych czarnymi paskami ocznymi. Na bokach szyi ochrowożółte plamy. Oprócz ubarwienia różni się od mysikrólika śpiewem, który jest przyspieszającą zwrotką złożoną z powtarzanego „sisisisisisisi”.

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie w kraju nierównomierne i niedostatecznie poznane, najliczniejszy na Dolnym Śląsku, zwykle mniej liczny niż mysikrólik, choć lokalnie np. w Sudetach bywa odwrotnie

Występowanie

Stare bory świerkowe i jodłowe, a także lasy mieszane i liściaste z choćby niewielką domieszką świerków

Siedliska

bory

Liczebność

Nieliczny, lokalnie dość liczny ptak lęgowy

Gniazdo

Zawieszone na końcach gałązek drzewa iglastego, prawie kulista czarka zbudowana z mchu i porostów, wyścielona piórkami i włosiem

Lęg

7–12 różowobeżowych, delikatnie rdzawo nakrapianych jaj. Wysiadywanie 14–16 dni. Młode opuszczają gniazdo w wieku ok. 22–24 dni

Pokarm

Drobne bezkręgowce, głównie owady i pająki

Wędrówki

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: IX-X, sporadycznie może zimować

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Łatwy do pomylenia z mysikrólikiem o ile nie znamy dobrze ich śpiewów
mapa wystepowania
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites