Łabędź niemy
(Cygnus olor)

rodzina: kaczkowate

Długość ciała: 145-160 cm. Powszechnie znany, duży, biały ptak wodny z czerwonym dziobem i czarną naroślą nad nim. Młode przez pierwszy rok życia są brązowe, stopniowo bielejąc. Samiec osiąga ciężar do 11 kg będąc jednym najcięższych ptaków latających. Para łabędzi łączy się ze sobą na całe życie. Samiec bywa agresywny broniąc gniazda przed intruzami lub demonstrując swą siłę w imponującej postawie z uniesionymi niczym żagle skrzydłami.

rodzina

kaczkowate

opis

Długość ciała: 145-160 cm. Powszechnie znany, duży, biały ptak wodny z czerwonym dziobem i czarną naroślą nad nim. Młode przez pierwszy rok życia są brązowe, stopniowo bielejąc. Samiec osiąga ciężar do 11 kg będąc jednym najcięższych ptaków latających. Para łabędzi łączy się ze sobą na całe życie. Samiec bywa agresywny broniąc gniazda przed intruzami lub demonstrując swą siłę w imponującej postawie z uniesionymi niczym żagle skrzydłami.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju

siedlisko

Akweny o różnej wielkości i charakterze: jeziora, stawy hodowlane, starorzecza, glinianki, torfianki, zbiorniki wiejskie i miejskie.

liczebność

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy: 5000-6000 par

gniazdo

Wielki kopiec z roślinności wodnej na płytkiej wodzie w szuwarach

lęg

5-8 zielonkawoszarych jaj. Wysiadywanie 35-40 dni. Młode są wodzone przez rodziców, lotność uzyskują w wieku 120-150 dni

pokarm

Głównie roślinny, często wydobywa go z dna zbiornika zanurzając cały przód ciała i unosząc tył ponad wodę

wędrówki

Częściowo wędrowny, ostatnio wiele ptaków zimuje w kraju, głównie na wodach śródlądowych

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej

linki

http://www.salamandra.org.pl/magazyn/b16a06.html - Nie takie znów brzydkie kaczątka http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,28378,134826.html - strona o Łabędziu niemym Adama Wajrak
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites