pit2024

łąki

tereny otwarte
Zbiorowiska roślin trawiastych występujące na podłożu mineralnym o różnej wilgotności. Często występują w dolinach rzek, gdzie otwarte tereny trawiaste urozmaicone są drzewami lub krzewami i łanami roślinności zielnej. Łąki rozrzucone wśród pól uprawnych i na obrzeżach lub polanach lasów są często wykorzystywane jako pastwiska. Suchsze łąki charakteryzują się niską, zwartą roślinnością trawiastą z domieszką m.in. mniszka, jaskrów, babrka, krwawnika, stokrotek, firletek itp. W miejscach wilgotniejszych występują turzyce, sity i mchy. Tereny te zamieszkują głównie drobne ptaki śpiewające i niektóre ptaki drapieżne (np. błotniaki), dla których tereny te stanowią ważne żerowiska.
Głównym zagrożeniem są melioracje osuszające podmokłe łąki oraz nadmierny wypas. Nowoczesne rolnictwo prowadzi do zubożenia zbiorowisk roślin łąkowych. Z drugiej strony problemem jest również zaniechanie wypasu i zarastanie łąk w wyniku procesów sukcesji.
zagrożenia Głównym zagrożeniem są melioracje osuszające podmokłe łąki oraz nadmierny wypas. Nowoczesne rolnictwo prowadzi do zubożenia zbiorowisk roślin łąkowych. Z drugiej strony problemem jest również zaniechanie wypasu i zarastanie łąk w wyniku procesów sukcesji.

 

articles in this section: siedliska tereny otwarte
  1. łąki
  2. pola uprawne
  3. wydmy i plaże
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites