pit2024

skały i turnie

tereny górskie
Skaliste biotopy górskie i podgórskie są ubogie i porośnięte bardzo skąpą roślinnością lub całkowicie nagie. Skalne urwiska występują też w sztucznie stworzonych przez człowieka kamieniołomach. Są zamieszkiwane tylko przez gatunki przystosowane do gniazdowania na półkach skalnych, jak niektóre ptaki drapieżne (orzeł przedni, sokół wędrowny) lub w szczelinach skalnych (płochacz halny, pomurnik). W naszym kraju biotop ten jest ograniczony do Tatr, Beskidów i najwyższych partii Sudetów.
Lokalnie niekorzystny wpływ może wywierać masowa turystyka wspinaczkowa.
zagrożenia Lokalnie niekorzystny wpływ może wywierać masowa turystyka wspinaczkowa.
articles in this section: siedliska tereny górskie
  1. skały i turnie
  2. hale
  3. regle
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites