Makolągwa
(Carduelis cannabina)

rodzina: łuszczaki

Długość ciała: 13-14 cm

Nieco mniejsza i delikatniejsza od wróbla. Samiec w szacie godowej wyróżnia się dużą czerwoną plamą na piersi i małą na czole. Głowa i szyja popielate. Grzbiet i pokrywy skrzydłowe ciepłobrązowe. Lotki czarniawe z białymi brzegami. Boki brzucha brązowe z ciemniejszymi plamkami. Samica pozbawiona czerwieni, bardziej brązowa.

Żyje w pobliżu osad ludzkich, a w okresie polęgowym tworzy duże stada żerujące na terenach obfitujących w nasiona chwastów i w pobliżu stogów.


rodzina

łuszczaki

opis

Długość ciała: 13-14 cm

Nieco mniejsza i delikatniejsza od wróbla. Samiec w szacie godowej wyróżnia się dużą czerwoną plamą na piersi i małą na czole. Głowa i szyja popielate. Grzbiet i pokrywy skrzydłowe ciepłobrązowe. Lotki czarniawe z białymi brzegami. Boki brzucha brązowe z ciemniejszymi plamkami. Samica pozbawiona czerwieni, bardziej brązowa.

Żyje w pobliżu osad ludzkich, a w okresie polęgowym tworzy duże stada żerujące na terenach obfitujących w nasiona chwastów i w pobliżu stogów.

miejsca

Cały obszar kraju wraz z górami, gdzie sięga do strefy kosówki, na wysokości ok. 1800 m n.p.m.

siedlisko

Otwarte tereny z kępami i pasami drzew i krzewów śródpolnych i przydrożnych, obrzeża parków, sady i ogrody, żywopłoty, zieleń wiejska, młodniki sosnowe

liczebność

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy

gniazdo

Nisko w środkowej partii krzewu lub młodego drzewka, zbudowane z korzonków i traw poprzetykanych wełną i puchem roślinnym, wyścielone włosiem

lęg

5-6 niebieskawych, różowo nakrapianych jaj. Wysiadywanie 13 dni. Młode opuszczają gniazdo po 13-15 dniach

pokarm

Głównie nasiona, w porze lęgowej także bezkręgowce

wędrówki

Częściowo wędrowna. Przylot: III-IV, odlot: IX-X. Dość licznie zimuje, zwłaszcza na zachodzie kraju

ochrona

Gatunek chroniony
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites