Perkozek
(Tachybaptus ruficollis)

rodzina: perkozy

Długość ciała: 25-29 cm. Najmniejszy z naszych perkozów o zwartej budowie ciała ze stosunkowo krótką szyją i dziobem. Ubarwiony brunatno z wierzchu i brązowawo od spodu. Gardło, przód szyi i policzki kasztanowate. U nasady dzioba żółte zajady. W szacie spoczynkowej jest mniej skontrastowany niż w szacie godowej. Prowadzi skryty tryb życia i trudno go zobaczyć, natomiast łatwiej usłyszeć, gdy odzywa się głośnym, trelującym głosem. Ze wszystkich perkozów zadowala się najmniejszymi zbiornikami wodnymi.

rodzina

perkozy

opis

Długość ciała: 25-29 cm. Najmniejszy z naszych perkozów o zwartej budowie ciała ze stosunkowo krótką szyją i dziobem. Ubarwiony brunatno z wierzchu i brązowawo od spodu. Gardło, przód szyi i policzki kasztanowate. U nasady dzioba żółte zajady. W szacie spoczynkowej jest mniej skontrastowany niż w szacie godowej. Prowadzi skryty tryb życia i trudno go zobaczyć, natomiast łatwiej usłyszeć, gdy odzywa się głośnym, trelującym głosem. Ze wszystkich perkozów zadowala się najmniejszymi zbiornikami wodnymi.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju

siedlisko

Niewielkie zbiorniki wodne: płytkie, małe jeziorka i stawy hodowlane, zarastające glinianki, starorzecza, itp.

liczebność

Nieliczny ptak lęgowy

gniazdo

Pływający kopczyk zbudowany z roślinności wodnej, ukryty w szuwarach i zakotwiczony

lęg

4-6 białych jaj, stopniowo pokrywających się brązowym nalotem. Wysiadywanie ok. 20 dni. Młode wodzone prze oboje rodziców osiągają lotność po ok. 45 dniach

pokarm

Głównie wodn e bezkręgowce, rzadziej drobne rybki. Pokarm zdobywa nurkując lub zbiera z powierzchni wody

wędrówki

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: IX-XI. Zimuje nielicznie na niezamarzających wodach śródlądowych

ochrona

Ptak chroniony
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites