Puszczyk uralski
(Strix uralensis)

rodzina: puszczykowate

49-62 cm Duża sowa, wyraźnie większa od puszczyka z długim ogonem. Ubarwienie szare, upstrzone czarnymi i białymi plamkami, spód ciała czarno kreskowany, bez poprzecznych prążków. Cechą wyróżniającą go są również czarne oczy kontrastujące na tle szarej szlary.

Rodzina

puszczykowate

Opis

49-62 cm Duża sowa, wyraźnie większa od puszczyka z długim ogonem. Ubarwienie szare, upstrzone czarnymi i białymi plamkami, spód ciała czarno kreskowany, bez poprzecznych prążków. Cechą wyróżniającą go są również czarne oczy kontrastujące na tle szarej szlary.

Rozmieszczenie

Stosunkowo liczny w Karpatach, a znacznie rzadszy na Zamojszczyźnie, Kielecczyźnie i na Mazurach

Występowanie

Zamieszkuje stare lasy liściaste i mieszane na niżu oraz buczyny w górach

Siedliska

grądy, bory, regle

Liczebność

Bardzo nieliczny ptak lęgowy, liczebność szacowana na 450-700 par

Gniazdo

W dużej dziupli, czasem w dużych gniazdach innych ptaków

Lęg

3-4 białe jaja. Wysiadywanie 27-29 dni. Młode osiągają samodzielność w wieku ok. 40 dni

Pokarm

Małe ssaki, głównie gryzonie oraz ptaki do wielkości gołębia

Wędrówki

Osiadły, młode ptaki mogą koczować

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej i w Polskiej czerwonej księdze zwierząt

Wskazówki obserwacyjne

Najłatwiej wykrywalny po głosie godowym
mapa wystepowania
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites