Kormoran mały
(Phalacrocorax pygmeus)

rodzina: kormorany

45-55 cm Znacznie mniejszy od kormorana. Sylwetka o krótkiej szyi i dziobie, ale z długim ogonem. Ubarwienie czarne z brunatną głową i szyją. Młode ptaki z jasnym gardłem i spodem ciała. Kormoran mały, będący niegdyś wielką rzadkością w naszym kraju, stał się w ostatnich latach regularnym gościem głównie na południu.

Rodzina

kormorany

Opis

45-55 cm Znacznie mniejszy od kormorana. Sylwetka o krótkiej szyi i dziobie, ale z długim ogonem. Ubarwienie czarne z brunatną głową i szyją. Młode ptaki z jasnym gardłem i spodem ciała. Kormoran mały, będący niegdyś wielką rzadkością w naszym kraju, stał się w ostatnich latach regularnym gościem głównie na południu.

Rozmieszczenie

Gatunek południowy, pojawia się głównie południowej części kraju

Występowanie

Przebywa na płytkich wodach śródlądowych, przede wszystkim na stawach hodowlanych i zbiornikach zaporowych

Siedliska

jeziora, stawy hodowlane

Liczebność

Spotykany do kilkunastu razy rocznie, głównie jesienią, pojedynczo lub grupach do ok. 20 ptaków

Gniazdo

Gniazduje na drzewach lub w gęstych trzcinach ok. 1 m nad wodą. Gniazdo z patyków z głęboką czarką wysłaną trawami

Lęg

4-6 zielonkawych jaj. Wysiadywanie 27-30 dni. Młode opuszczają gniazdo po ok. 2 miesiącach

Pokarm

Głównie niewielkie ryby, czasem bezkręgowce wodne

Wędrówki

Częściowo wędrowny. U nas pojawia się wiosną (IV-V) i częściej latem i jesienią (VIII-XI), ostatnio próbuje zimować w kraju

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej

Wskazówki obserwacyjne

Najłatwiej wypatrzyć ptaki odpoczywające na wyeksponowanych miejscach takich jak drzewa i krzewy stojące w wodzie
mapa wystepowania
min
min
min
min
min
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites