Przepiórka
(Coturnix coturnix)

rodzina: kurowate

Długość ciała: 16-21 cm

Mniejsza od kuropatwy, wielkości szpaka, ale o masywniejszej sylwetce. Obie płci podobnie ubarwione, brązowordzawe z podłużnym czarno-płowym rysunkiem na grzbiecie i bokach. Nad okiem płowa brew podkreślona od góry i dołu ciemnymi paskami. Samiec różni się od samicy czarnym gardłem.

Skryty tryb życia powoduje, że trudno ją zobaczyć, a łatwiej usłyszeć, gdyż o jej obecności świadczy rytmicznie powtarzany głos „pit pilit”, szczególnie donośny nocą.


rodzina

kurowate

opis

Długość ciała: 16-21 cm

Mniejsza od kuropatwy, wielkości szpaka, ale o masywniejszej sylwetce. Obie płci podobnie ubarwione, brązowordzawe z podłużnym czarno-płowym rysunkiem na grzbiecie i bokach. Nad okiem płowa brew podkreślona od góry i dołu ciemnymi paskami. Samiec różni się od samicy czarnym gardłem.

Skryty tryb życia powoduje, że trudno ją zobaczyć, a łatwiej usłyszeć, gdyż o jej obecności świadczy rytmicznie powtarzany głos „pit pilit”, szczególnie donośny nocą.

miejsca

Cały obszar kraju z wyjątkiem terenów wysokogórskich

siedlisko

Rozległe pola uprawne, zwłaszcza zbożowe, ugory i odłogi, podsuszone łąki

liczebność

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy o silnych wahaniach liczebności w kolejnych latach

gniazdo

Płytki dołek wygrzebany w ziemi pod osłoną roślinności trawiastej lub w zbożu, wyścielony trawami

lęg

8-13 szaropłowych, brunatno plamkowanych jaj. Samica wysiaduje przez 17-20 dni bardzo wytrwale. Młode osiągają samodzielność po ok. 3 tygodniach, ale przebywają znacznie dłużej w stadkach rodzinnych

pokarm

Nasiona i drobne bezkręgowce

wędrówki

Wędrowna. Przylot: IV-VI, odlot: VIII-X

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej; zagrożony przez chemizację i mechanizację rolnictwa
mapa wystepowania
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites