Dzięcioł średni
(Dendrocopos medius)

rodzina: dzieciołowate

Długość ciała: 19-22 cm

Mniejszy i delikatniejszy od dzięcioła dużego o podobnie pstrym ubarwieniu. Na głowie czerwona czapeczka, czarny wąs niepołączony z nasadą dzioba, spód ciała czarno kreskowany, podogonie bladoróżowe. Dziób dość słaby, dlatego potrafi wykuwać dziuple tylko w próchniejących konarach. W przeciwieństwie do innych dzięciołów na wiosnę rzadko bębni, natomiast odzywa się jękliwym głosem.


rodzina

dzieciołowate

opis

Długość ciała: 19-22 cm

Mniejszy i delikatniejszy od dzięcioła dużego o podobnie pstrym ubarwieniu. Na głowie czerwona czapeczka, czarny wąs niepołączony z nasadą dzioba, spód ciała czarno kreskowany, podogonie bladoróżowe. Dziób dość słaby, dlatego potrafi wykuwać dziuple tylko w próchniejących konarach. W przeciwieństwie do innych dzięciołów na wiosnę rzadko bębni, natomiast odzywa się jękliwym głosem.

miejsca

Cały obszar kraju z wyjątkiem wyższych gór, ale tylko tam, gdzie występują odpowiednie drzewostany

siedlisko

Stare drzewostany dębowe, bukowe, olchowe, także stare parki, zawsze z martwymi lub obumierającymi drzewami

liczebność

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy

gniazdo

Dziuplę wykuwa w martwym lub obumierającym konarze drzewa liściastego na różnej wysokości

lęg

4-8 białych jaj. Wysiadywanie 11-14 dni. Młode opuszczają dziuple po 20-26 dniach

pokarm

Owady, ich larwy i poczwarki oraz pajęczaki zbierane z powierzchni kory i liści

wędrówki

Osiadły

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej; zagrożony wycinaniem starodrzewi liściastych i usuwaniem martwych i obumierających drzew
mapa wystepowania
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites