Dzięcioł białoszyi
(Dendrocopos syriacus)

rodzina: dzieciołowate

Długość ciała: 22-25 cm

Bardzo podobny do dzięcioła dużego, od którego różni się przede wszystkim białymi bokami głowy i szyi, oraz czarnym paskiem po bokach szyi, który nie łączy się z czarnym wierzchem głowy. Ponadto podogonie różowe a nie czerwone, a skrajne sterówki są czarne z kilkoma małymi, białymi plamkami. Samiec ma na potylicy dużą czerwoną plamę.

Dzięcioł białoszyi zaczął kolonizować nasz kraj w końcu lat 70. ubiegłego wieku i od tego czasu poszerzył zasięg na całą południowo-wschodnią część kraju, z pominięciem Karpat.


rodzina

dzieciołowate

opis

Długość ciała: 22-25 cm

Bardzo podobny do dzięcioła dużego, od którego różni się przede wszystkim białymi bokami głowy i szyi, oraz czarnym paskiem po bokach szyi, który nie łączy się z czarnym wierzchem głowy. Ponadto podogonie różowe a nie czerwone, a skrajne sterówki są czarne z kilkoma małymi, białymi plamkami. Samiec ma na potylicy dużą czerwoną plamę.

Dzięcioł białoszyi zaczął kolonizować nasz kraj w końcu lat 70. ubiegłego wieku i od tego czasu poszerzył zasięg na całą południowo-wschodnią część kraju, z pominięciem Karpat.

miejsca

Małopolska (z wyłączeniem Karpat), Lubelszczyzna i znaczna część Kieleckiego i Górnego Śląska; wzdłuż doliny Wisły sięga do Warszawy. Stwierdzony też na kilku stanowiskach poza zwartym zasięgiem

siedlisko

Zadrzewienia, szpalery drzew, stare parki, cmentarze, ogrody i sady w miastach i wsiach lub ich pobliżu

liczebność

Nieliczny ptak lęgowy

gniazdo

Dziupla wykuta w drzewie liściastym lub owocowym zwykle kilka metrów nad ziemią

lęg

3-8 białych jaja. Wysiadywanie 10-12 dni. Młode opuszczają dziuplę po ok. 24 dniach

pokarm

Różne owady i ich larwy, pajęczaki, ślimaki, także owoce i nasiona

wędrówki

Osiadły

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej
mapa wystepowania
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites