pit2024

Szczudłak
(Himantopus himantopus)

rodzina: szczudłonogie

35-40 cm Łatwo rozpoznawalny siewkowiec o wyjątkowo długich nogach, w locie daleko wystających poza ogon. Ubarwienie białe z wyjątkiem czarnego grzbietu i skrzydeł. Na wierzchu głowy i tyle szyi może występować przyciemnienie. Dziób czarny, szydłowaty. Dzięki długim nogom może żerować w głębszej wodzie niż inne siewkowe.

Rodzina

szczudłonogie

Opis

35-40 cm Łatwo rozpoznawalny siewkowiec o wyjątkowo długich nogach, w locie daleko wystających poza ogon. Ubarwienie białe z wyjątkiem czarnego grzbietu i skrzydeł. Na wierzchu głowy i tyle szyi może występować przyciemnienie. Dziób czarny, szydłowaty. Dzięki długim nogom może żerować w głębszej wodzie niż inne siewkowe.

Rozmieszczenie

Wyjątkowo gniazduje w różnych regionach kraju, choć nasz kraj leży poza areałem lęgowym tego gatunku

Występowanie

Gniazduje nad płytkimi akwenami różnego typu, w tym na rozlewiskach, osadnikach itp.

Siedliska

jeziora, mokradła i bagna, starorzecza, stawy hodowlane

Liczebność

Skrajnie nielicznie lęgowy, zanotowano mniej niż 10 przypadków lęgów. Jako przelotny pojawia się nielicznie w całym kraju

Gniazdo

W otwartym terenie ukryte wśród roślinności lub bez osłony na gołym błocie, gniazdo o zmiennej konstrukcji w zależności od dostępności materiału gniazdowego

Lęg

Zwykle 4 beżowe, skąpo ciemno nakrapiane jaja. Wysiadywanie 22-25 dni. Młode uzyskują lotność po ok. 28-32 dniach

Pokarm

Wodne bezkręgowce, które zbiera z powierzchni wody podczas brodzenia w wodzie

Wędrówki

Wędrowny. Pojawia się od IV do IX ze szczytem w V

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony w kraju z powodu występowania na skraju zasięgu gatunku

Wskazówki obserwacyjne

Łatwy do rozpoznania
mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites