Bąk
(Botaurus stellaris)

rodzina: czaplowate

Długość ciała: 70-80 cm Średniej wielkości czapla o krępej sylwetce. Ubarwienie brązowe i rdzawe, plamkowane, kreskowane i prążkowane brunatno. Nogi stosunkowo krótkie o długich palcach. Prowadzi bardzo skryty tryb życia spędzając większość czasu w szuwarach. Swoją obecność wiosną zdradza donośnym buczącym głosem słyszalnym nawet z odległości kilku kilometrów. W zagrożeniu wyciąga pionowo całe ciało stając słupka i zlewa się z otoczeniem, przez co staje się trudny do zauważenia nawet z bliska.


rodzina

czaplowate

opis

Długość ciała: 70-80 cm Średniej wielkości czapla o krępej sylwetce. Ubarwienie brązowe i rdzawe, plamkowane, kreskowane i prążkowane brunatno. Nogi stosunkowo krótkie o długich palcach. Prowadzi bardzo skryty tryb życia spędzając większość czasu w szuwarach. Swoją obecność wiosną zdradza donośnym buczącym głosem słyszalnym nawet z odległości kilku kilometrów. W zagrożeniu wyciąga pionowo całe ciało stając słupka i zlewa się z otoczeniem, przez co staje się trudny do zauważenia nawet z bliska.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju

siedlisko

Zbiorniki wodne z szerokimi szuwarami: naturalne jeziora, stawy hodowlane, glinianki, starorzecza, podmokłe trzcinowiska, itp.

liczebność

Bardzo nieliczny ptak lęgowy

gniazdo

Platforma zbudowana z trzciny ukryta w szuwarach

lęg

5-6 oliwkowobrązowych jaj. Wysiadywanie ok. 25-26 dni. Młode osiągają lotność po 50-55 dniach

pokarm

Głównie ryby, płazy, rzadziej wodne bezkręgowce

wędrówki

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: IX-XI. Zimuje bardzo nie licznie nad wodami śródlądowymi

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą siedlisk lęgowych w wyniku wycinania i wypalania szuwarów

linki

http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,28378,962268.html - strona o bąku Adama Wajraka

mapa wystepowania
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites