Śnieżyca duża
(Anser caerulescens)

rodzina: kaczkowate

Rodzina: kaczkowate Opis Długość ciała: 65–75 cmxxxxxNieco mniejsza od gęsi zbożowej. Od innych naszych gęsi wyróżnia się białym ubarwieniem z wyjątkiem czarnych lotek pierwszorzędowych. Dziób różowy z ciemnymi jakby „wargami”. Młode szarobrązowawe. Jest to gatunek północnoamerykański, dlatego zdecydowana większość ptaków spotykanych w naszym kraju pochodzi z niewoli lub dotyczy zdziczałych osobników.

Rodzina

kaczkowate

Opis

Długość ciała: 65–75 cmxxxxxNieco mniejsza od gęsi zbożowej. Od innych naszych gęsi wyróżnia się białym ubarwieniem z wyjątkiem czarnych lotek pierwszorzędowych. Dziób różowy z ciemnymi jakby „wargami”. Młode szarobrązowawe. Jest to gatunek północnoamerykański, dlatego zdecydowana większość ptaków spotykanych w naszym kraju pochodzi z niewoli lub dotyczy zdziczałych osobników.

Rozmieszczenie

Przelotne ptaki o niejasnym pochodzeniu (większość z nich pochodzi z niewoli lub półotwartych hodowli) są spotykane w całym kraju

Występowanie

Występuje w arktycznej tundrze. Przelotne ptaki żerują na otwartych polach i łąkach ze stadami innych gęsi

Siedliska

pola uprawne, łąki, jeziora, mokradła i bagna, stawy hodowlane, morskie wody przybrzeżne

Liczebność

Odnotowana w kraju ponad 50 razy, zwykle są to pojedyncze ptaki w stadach innych gęsi

Gniazdo

Gniazduje kolonijnie, gniazdo to płytki dołek wyścielony mchem, trawą i puchem

Lęg

4–5 jaj. Wysiadywanie 23–25 dni. Młode uzyskują lotność po 40–50 dniach

Pokarm

Roślinny, w okresie pozalęgowym głównie trawy, oziminy, pozostałości kukurydzy itp.

Wędrówki

Wędrowna. Pojawia się głównie w okresach przelotów innych gęsi: X–XI i III–IV

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Łatwa do zauważenia w stadach gęsi

mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites