Głowienka
(Aythya ferina)

rodzina: kaczkowate

Długość ciała: 42-49 cm. Jedna z najliczniejszych lęgowych kaczek. Kaczor wyróżnia się popielatym ubarwieniem z brązową głową oraz czarną piersią i kuprem. Samica bardziej brązowawa. Dziób czarny z niebieskawą przepaską. Głowienka jest typowym przedstawicielem grążyc, czyli kaczek zdobywających większość swego pokarmu podczas nurkowania. Podczas gniazdowania w wysokim zagęszczeniu często samice podrzucają sobie wzajemnie jaja do gniazd.

rodzina

kaczkowate

opis

Długość ciała: 42-49 cm. Jedna z najliczniejszych lęgowych kaczek. Kaczor wyróżnia się popielatym ubarwieniem z brązową głową oraz czarną piersią i kuprem. Samica bardziej brązowawa. Dziób czarny z niebieskawą przepaską. Głowienka jest typowym przedstawicielem grążyc, czyli kaczek zdobywających większość swego pokarmu podczas nurkowania. Podczas gniazdowania w wysokim zagęszczeniu często samice podrzucają sobie wzajemnie jaja do gniazd.

miejsca

Cały niż kraju

siedlisko

Stawy hodowlane i jeziora eutroficzne o bujnej roślinności wynurzonej, także starorzecza, torfianki i zbiorniki zaporowe, chętnie w koloniach mew

liczebność

Średnio liczny ptak lęgowy

gniazdo

Kopiec z roślinności w szuwarach lub zagłębienie na lądzie

lęg

8-10 oliwkowych jaj. Wysiadywanie 24-26 dni. Młode osiągają lotność po 50-55 dniach

pokarm

Roślinny i zwierzęcy wyławiany z dna podczas nurkowania

wędrówki

Wędrowna. Przylot: III-IV, odlot: X-XI

ochrona

Gatunek łowny, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej i związanym z tym pogłębianiem stawów, niszczeniem roślinności wynurzonej i likwidacją wysp
mapa wystepowania
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites