Płaskonos
(Anas clypeata)

rodzina: kaczkowate

Długość ciała: 44-52 cm. Kaczor należy do najefektowniej ubarwionych kaczek. Ma czarną, zielono połyskującą głowę, białą pierś i rdzawe boki. Samica jest brązowo nakrapiania. Spośród wszystkich kaczek wyróżnia się łyżkowato rozszerzonym dziobem służącym do odcedzania pokarmu z wody. Preferuje wody płytkie z bujną roślinnością szuwarową.

rodzina

kaczkowate

opis

Długość ciała: 44-52 cm. Kaczor należy do najefektowniej ubarwionych kaczek. Ma czarną, zielono połyskującą głowę, białą pierś i rdzawe boki. Samica jest brązowo nakrapiania. Spośród wszystkich kaczek wyróżnia się łyżkowato rozszerzonym dziobem służącym do odcedzania pokarmu z wody. Preferuje wody płytkie z bujną roślinnością szuwarową.

miejsca

Występuje na całym niżu ale w rozproszeniu

siedlisko

Preferuje rozległe płaskie doliny rzek lub większe torfowiska niskie i przejściowe, ale czasem zadawala się niewielkimi obszarami łąkowymi i torfowiskowymi, a nawet sąsiedztwem niewielkich zbiorników wodnych

liczebność

Bardzo nieliczny, lokalnie nieliczny ptak lęgowy

gniazdo

Zagłębienie na lądzie w pobliżu wody, w trawie lub pod osłoną roślinności

lęg

8-11 zielonkawych lub beżowych jaj. Wysiadywanie 23-24 dni. Młode są lotne po 40-45 dniach

pokarm

Zwierzęcy i roślinny: głównie małe skorupiaki i mięczaki, owady i ich larwy oraz nasiona

wędrówki

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: IX- XI

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą siedlisk lęgowych spowodowaną melioracjami prowadzonymi w bagiennych dolinach rzecznych oraz zarastaniem łąk po zaprzestaniu wypasu

linki

http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,28378,1392330.html - strona o Płakonosa Adama Wajraka
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites